Menu button

#verb

Verba

Verba- att göra om ett substantiv till ett verb. Exempel mail-maila, sms-smsa... och även verba vara ett egenexempel på ordet verba. Dvs Verb-verba

Greta

Greta är ett verb för att göra något bra för miljön. Istället för att ta bilen, så går man till fotbollsträningen istället eller väljer bort engångsmaterial. Greta

Att chipsa

När man myser med chips

vantra

flytta runt saker

bostädja

bo- + städja Att förse någon/någonting med hem eller bostad.

Klöpp

Uppländska för klippt

Kvamna

Tuppa av eller dåsa bort av värmen

Blottna

Kalixmål för när huden varit blöt länge och blir skrynklig och upplöst. Kan även avse t.ex tunnbröd som legat länge i dopp i grytan. ”Handen har blottnat”

gräpa

Att gå och plockar skräp. Har infört ordet i min klass 3-4. Vi gräpade en hel dag i våras. Det blir ett verb: Gräpa, gräpade, gräpat, gräp! Jämför med att plogga.

gola

Intressant är att "röst" heter "goloc" på ryska. Det finns fler likheter mellan svenska och ryska än många tror, allt härstammade från tider då förbindelserna och förståelsen var bättre än nu.

återsmaka

Verb: att återsmaka En produkt som av estetiska eller norm-skäl förlorat sitt ursprungliga syfte och värde. Denna förädlas med nyfikenhet till en ny, minst lika bra eller bättre smak/produkt/användningsområde.

fyka

fyka kan jämföras med liknande ord i norskan, men även med ryskan vjoka = snöstorm.

gagga

snattra, jämför tyskan ord för anka

Syta

Känna obehag. Syta för något, känna obehag inför något. Förekommer i Borås med omnejd, men även i Norge.

häpa

Brådska. Det häpar = det brådskar. Det är inte så häpet = det brådskar inte.

Rimla

Verb. Något som är rimligt rimlar. Till exempel: Mitt argument är rimligt, ergo, jag rimlar. (Det är dags att svenskar slutar säga "Mejkar sense")

QuRa (qura)

Att scanna av med QR-kod

Att källa

Att källa menar jag är då man källhänvisar till något. Källa, källade, källat.

tillvänd

t.ex tillvänd (istället för vänd till) honom som kan mer

hydda sej

tvätta sig

blånna

rosta, Ex. "Järngrytan måste vara helt torr efter diskningen, annars blånnar den."

Fly

Räcka över, ge, förse, langa

Uhällig

Adverb. Uhällig eller ohällig. Småländsk, ålderdomlig och vardaglig beskrivning av någonting som är besvärligt eller krångligt. Verb. Att vara uhällig vid någon betyder att man är retsam.

Används när du vill instruera om en plats ex. "Hä den där borta" dvs "Lägg den där borta", gärna medföljt av en gest i riktningen man vill. Går utmärkt att böjja också "Jag hädde den i lådan" alt. "Jag har hätt den i lådan.

Hössla

Föra oljud, prata, tjattra på ett störande sätt. Ex. Hössla inte, ungar!

Flö

Verb i imperativ, att uppmana någon att flytta på sig. Västgötska.

rabba

bromsa lite lätt, minska farten, genom att sätta ner en fot, t ex när man åker spark nerför en backe

kulta, kulta på, kulta runt

kulta, att kulta på en stor sten = att förflytta en stenbumling som är för stor att lyfta genom att rulla och välta runt den. att kulta runt = att volta och slå kullerbyttor avsiktligt eller oavsiktligt.

pokra

spela poker

möckla

ge stryk, piska upp