Menu button

#småland

Klänkeben

Krokben

antererad

Stressad, nervös.

Gräbba

Flicka, ung kvinna

russelpeng

Pengar att roa sig med, rummelpengar, fickpengar Småland

bynke

sågspån och stickor, som blir liggande på golvet i en vedbod.

spenavarm

ljummen (vätska som är ca 37 grader )

stockaflöa

stockvälta

tavarlia

ta till vara( dialekt) "en person som kan hushålla och ej slösa)

måk

fiskmås