Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Kognitiv sjukdom

samlingsbenämning för sjukdomar i hjärnan som påverkar de kognitiva funktionerna som minne, inlärningsförmåga, rumslig uppfattning och orienteringsförmåga, språklig förmåga, exekutiva förmåga m m. Kognitiv sjukdom ersätter det tidigare diagnoskriteriet "demens", som togs bort helt från den amerikanska psykiatriföreningen APA:s diagnosmanual år 2013. År 2014 översattes den nya diagnosmanualen DSM-5 till svenska varpå "major neurocognitive disorder" översattes till kognitiv sjukdom. Se även lindrig kognitiv funktionsnedsättning.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Kognitiv sjukdom.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!