Menu button

r

Rappa på

Skynda sig, används mest i stressade situationer

Rappel

Skräp, dåligt gjort, ostadig, skranglig, fallfärdig. Se även rapplig. I Västerbotten, Lappland, Dalarna och Värmland förekommer ett ord rappel i betydelsen 'skräp'. Uppenbarligen avses i första hand mindre värdefulla föremål som ligger oordnade och som kanske borde slängas bort. En byggnad där man förvarar sådana föremål har man i Orsa i Dalarna kunnat kalla rappelhus. Även föremål som kanske används men är bristfälligt tillverkade, ostadiga eller fallfärdiga har benämnts rappel och i Bjurholm i Västerbotten kunde man kalla en ostadig stege rappelstege. I några få uppteckningar har man uppgivit att rappel betyder 'stenig mark', så bl.a. i Nordmaling i Ångermanland där man också har sammansättningen stenrappel med samma innebörd. Ett abstrakt ting som ett litterärt verk kan betecknas som rappel om man tycker att det är strunt. Ordet kan beteckna 'krångel' i allmänhet och i Lycksele i Lappland kan en person som är krasslig få höra "att du skulle bli ett sådant rappel!" Ordet har även några helt andra betydelser, nämligen 'skrammel, slammer, buller' som har upptecknats på några håll i Lappland och i Dalarna samt 'struntprat, pladder' som har upptecknats i Dalarna. Rappel hör ihop med verbet rappla vars huvudbetydelse tycks vara 'skramla, skrälla, bullra, föra oväsen'. Den är känd från Jämtland, Härjedalen, Småland, Skåne och alldeles särskilt från Dalarna och Blekinge. I dessa två landskap förekommer också betydelsen 'babbla, prata strunt', men innebörden 'prata' har belagts i olika uttryck även på andra håll; särskilt i uttrycken rappla upp 'rabbla upp' och rappla på 'tala hastigt eller oavbrutet' samt uttryck av typen rappla och prata.

rapplig

ostadig, instabil Från tyskan?

rasse

rasist

Rasta kobran

Kissa

Rat

Något som är dåligt, av sämre kvalitet.

Rat

Något som är dåligt. Synonymt med skit t ex rathög, ratbil eller ratkärring

ratta gustavsbergsbussen

kräkas

rattar

kvinnobröst

Ravenholm

Ravenholm är när något känns helt rätt. Från datorspelet Half-Life.

Rebarr

Muskelbyggande invandrare, orginal: Rebar

Rebbelera

När man gör "uppror" mot t.ex föräldrar eller stat. Ungefär som revoltera, fast på en mindre skala. Revoltär-revolterar Rebel-rebbelerar

Redax

Redaktionen Är väl en ganska vedertagen förkortning

redig

"klok i huvudet" Finns i uttrycket: Är du inte redig?

regeringen

frun eller flickvännen, dvs hon som bestämmer.

regga

registrera T.ex: "Har du reggat dig på MSN ännu?"

regndans

dusch T.ex: "Jag ska bara ta en regndans så är jag klar sedan!"

reka

rekognoscera

relation

1. Känslomässigt förhållande mellan släkt och/eller vänner 2. Ovanstående, fast med ev. husdjur

rella, rellas

relegera, bli relegerad (avstängd från skolan)

remma

springa

rena rama rånet

Om man t ex tycker att någonting är billigt i en affär, rena rama rånet för affären.

Renuvelabel

Förnybar

repa

Betyder hotellreception. Band-jargong 60.tal. Vi ses i repan.

resanledning

Är anledningen som gör resan värt att resa dit. flera resanledningar skapar tillsammans en destination

reservdansk

skåning

Retard

Utvecklingsstörd, Allmänt trög

Retard

Ej allmänbildad

retroa sig

När man gör något man förr i tiden uppskattade i hopp om att det skall ge samma njutning idag.

returflukt

backspegel i tillexempel bil