Menu button

ö

överhöra

Försvenskning av engelskans "overhear", att höra delar av andra personers samtal utan att det är avsiktligt eller att de vet om det.

Överkaffad

Det tillstånd man befinner sig i efter att ha druckit alldeles för mycket kaffe. Symptomen kan vara olika från person till person. Många upplever hjärtklappning, yrsel, skakningar och sömnsvårigheter. Exempel på användande : - Ska du med på en kopp kolsvart? - Nej, jag får nog hoppa det. Jag är överkaffad efter förmiddagens åtta baljor.

överklass

Traditionellt använt ord för samhällets bäst ekonomiska och sociala grupp människor...

Överstyv

Mycket skicklig

Överstyvt

Något eller någon är "styv", vilket menas att någon/något är jätte duktig/bra. Överstyvt är en förstärkning av detta. T.ex. - Någon är överstyv på att spela fotboll. - En konsert var överstyv. Oftast uttalar man "överstyvt" utan r. "övestyvt" Används främst i Jönköpingstrakten.

Överturism

´Fenomenet med en populär destination eller plats att bli överfullt av turister på ett ohållbart sätt´

övsadröp

(övsadröp) takdropp, jmfr eavesdrop som numera i engelskan betyder tjuvlyssna men som säkert kommer från ett gammalt nordiskt ord. Dvs stå vid övsan /knuten och tjuvlyssna

Öxnaltaburen

Beskriver en gäst som är återhållsam med maten vid fester. En gäst som envisas med att avstå en ny portion mat vid en bjudning kan anses vara Öxnaltaburen. Exempel: -Per, ta lite mer sill och potatis. - Tack men nej, det är så bra så. - Var inte så Öxnaltaburen, ta lite mer nu Per!