Menu button

å

återkomna - de är återkomna från skidresan

Ett predikativ för återkom i plural. Återkomna från Helsingborg är följande: eller de återkomna från lägret. ( Finns redan ett ord som komna, detta ovan skulle dra den regeln till en mer komplex nivå )

återsmaka

Verb: att återsmaka En produkt som av estetiska eller norm-skäl förlorat sitt ursprungliga syfte och värde. Denna förädlas med nyfikenhet till en ny, minst lika bra eller bättre smak/produkt/användningsområde.

återåt

Dessutom

åtteda / åttada

Fr. SAOL: (dialektalt) (om veckodag) som följer på nästkommande ("lördag åttedar") eller innevarande ("idag åttedar") Ska ni hänga med på dans lördag åttedar? (d.v.s. lördagen som kommer efter den kommande lördagen) Användning: Uttrycket är förmodligen dialektalt och förekommer bland annat i Göteborg och Jönköping. Stavningen åttadar/åtta dar förekommer även i östra delarna av Småland Ex. på tisdagen säger man "torsdag åttadag" och det betyder INTE på torsdag utan torsdag NÄSTA VECKA