Menu button

#engelska

whina, wajna

Gnälla, klaga. Från engelskans "whine".

zappa

byta tevekanal, ofta upprepade gånger förmodligen från engelskans "zap"

chatta

Att direktkommunicera med textmeddelanden över Internet. Från engelskans "chat".

LOL

Ungefär "skrattar högt". Engelsk förkortning av "laughing out loud". (Används när man chattar.)

kutta

skära (någon) med kniv Från engelskans "cut"?