völa

«  vässla Överraska mig! vörte  »
 
völa
Völa=värdera, sätta värde på. Uttalas med s k tjockt l. "Han völar inte nött" = Han sätter inte värde på något.
Min barn-och ungdom i Västergötlands västra del under 40-60-talen.
Talspråkligt men allmänt!
av Eva Holm 2014-12-20 - Rapportera
 
Lägg till din egen definition av völa