Babbla

Babbla

Prata och tjata om tider, pengar, m.m. Vanligt hos släktingar, vänner, pedagoger, m. fl.

babbla

Tjata om t. ex. tider, pengar, hur någon mår, o.s.v. Väldigt irriterande!!

babbla

prata mycket