Menu button

tenta

tentaspärr

Spärr som måste öppnas för att öppna ett fönster helt och hållet. Den skyddar studenter från att hoppa ut genom fönstret på grund av deras tentaresultat.

hem-hem

Benämning på föräldrahemmet efter att man flyttat hemifrån. T.ex: "Efter terminens sista tenta så ska jag åka hem-hem och bli ompysslad av mamma!"

dugga

ett prov på högskola eller universitet, mindre än en tenta

tentaskägg

Se slutspelsskägg.