Menu button

tenta

tentaspärr

Spärr som måste öppnas för att öppna ett fönster helt och hållet. Den skyddar studenter från att hoppa ut genom fönstret på grund av deras tentaresultat.

hem-hem

Benämning på föräldrahemmet efter att man flyttat hemifrån. T.ex: "Efter terminens sista tenta så ska jag åka hem-hem och bli ompysslad av mamma!"

dugga

ett prov på högskola eller universitet, mindre än en tenta

tentaskägg

Se slutspelsskägg.

Intellektuell glömska

När något är/blir färdigbearbetad i kombinatation med nyorientering, dvs nya intressen/områden. Exempelvis, kort efter en tenta kan man ha glömt bort stora delar av den kunskap man besatt innan tentan.

Kuka

Tillsammans med "ur": kuka ur. Att sluta fungera. Att gå galet. "Jag skulle lämna in hemtentan igår, men datorn kukade ur." "Gårdagskvällen kukade ur helt och hållet när vi redan vid 19-tiden var för berusade för att kunna fortsätta krogrundan."