Menu button

stånd

mongo

Förståndshandikappad person. Används också som nedsättande benämning om vem som helst. Exempel: "Min bror är helt mongo!" Egentligen förkortning av mongoloid eller mongoloism, det vill säga utvecklingsstörning beroende på kromosomrubbning.

mongoplatsen

Platsen för handikappade längst fram i bussen. Order kommer av att förståndhandikappade (nedlåtande kallade mongon) sitter där och pratar med busschauffören.

bånge

Annat ord för erektion, stånd

pattstånd

styva bröstvårtor

Hotta ål i Blekinge

Min morfar hottade ål från ett eller flera upphuggna hål i isen. Hottestången som var 14 alnar lång var försedd med ljuster i ena ändan. Ljustret eller ålajärnet som det också kallades var försett med 5 till 6 st i en rad placerade trubbiga pilspetsformade tenar. Avståndet mellan tenarna var 30-40 mm , ljustrets bredd var då ca 150-200 mm. Tenarnas uppgift var att vid en stöt mot sjöbottnen centrera den ål som befann sig inom ljustrets bredd mot de mellan tenarna placerade vassa hullingförsedda tinnarna. Ålen klämdes in av tenarna och genomborrades i stöten mot sjöbottnen av de vassa tinnarna som hade ganska kraftiga hullingar och höll kvar den hottade ålen när hottestången drogs upp. Att hotta ål är numera förbjudet.

Hundskall

Avståndmått. 1 hundskall är nära och 2 är ganska långt för stockholmaren men nära för norrläningen

ribba

mannens kön i erigerat tillstånd

bandypappa

En fader som till följd av sin egen misslyckade idrottskarriär pressar sina egna barn till gränsen när det gäller idrott. Syns ofta bredvid matcher skrikandes att domaren är i starkt behov av glasögon, speciellt när det är bandypappans egen unge som blivit utvisad. Exempel på bandypappor finns överallt inom ungdomsidrott, ofta är de även engagerade i sina barns idrottsklubb och hjälper till med administration samt leker coach. Ex: Bandypappa: "DOMARN BEHÖVER FAN GLASÖGON, I HELVETE HELLER ATT MIN UNGE GJORDE FEL! JAG SKA MINSANN TA ETT ORDENTLIGT SNACK MED DEN JÄVLA IMBECILLEN NI KALLAR DOMARE EFTER MATCHEN!" Vanlig åskådarpappa: "Men, din son lade faktiskt krokben för en kille. Bandypappa: SKARU HA SPÖ ELLER, DIN JÄVLA BIDRAGSTAGARE? KOM IGEN NU MIN SON, GE MOTSTÅNDARLAGET VAD DOM TÅL!

bonge

stånd

ålahoe

Används för att beskriva det tillstånd man befinner sig i när man är rejält skitnödig. Det trycker på såpass att det sticker ut lite där bak. Som ett ålhuvud. Ex. Skynda dig därinne jag har ålahoe!

yda

prestera,ge,göra ex 1. yta bistånd (ge bistånd), yda sitt bästa (göra sitt bästa), yta motstånd (göra motstånd)

trots

öppet motstånd, olydnad

Balle

I södra Sverige är det samma sak som rumpa, stjärt eller bak. Men det kan betyda penis i andra delar av landet, vilket kan medföra en hel del missförstånd. En skåning i Stockholm sätter sig hastigt ner på en hård brits och utropar "Aj min balle!", till många stockholmares förvåning.

käppkines

Käppkines kan möjligen härstamma från krigen i kina där man vid anfall av en fästning gjorde bilder av soldater som sattes fast på käppar. Man sågs då som en dubbelt så stor armé av motståndaren. Hörsägen?

hottepir alt. hottefir

Det var på hottepiret / hottefiret. Ett mycket litet avstånd som kan jämföras med ett könshårs (fitthår/pitthår) tjocklek.

Korvfest

Korvfest är ett tvetydigt ord som kan verka självklart vid den första anblicken om man är obekant med dess andra betydelse. För det är inte den uppenbara betydelsen - en fest där man grillar korv - som man oftast syftar på när man använder begreppet i vardaglig mening. Det har en dold mening som är lätt att missa om man är väldigt naiv. Korv är en synonym som syftar på det manliga könsorganet, vilket då innebär att en korvfest är en fest med mycket killar - helst enbart killar. Men även en fest med det motsatta könet - fast med en betydande majoritet av det manliga könet - skulle kunna definieras som korvfest. Begreppet används även i andra sammanhang som inte är direkt kopplade till festande. Det är till exempel vanligt att det används för att utrycka avsaknaden av det motsatta könet i något sammanhang. Oftast används begreppet på ett humoristiskt sätt för att ironisera en viss händelse eller situation. Men det kan även användas för att utrycka sexuell frustration. Det används alltså sällan i positiv bemärkelse, utan snarare för att förlöjliga eller visa sin irritation över det rådande tillståndet.

Överkaffad

Det tillstånd man befinner sig i efter att ha druckit alldeles för mycket kaffe. Symptomen kan vara olika från person till person. Många upplever hjärtklappning, yrsel, skakningar och sömnsvårigheter. Exempel på användande : - Ska du med på en kopp kolsvart? - Nej, jag får nog hoppa det. Jag är överkaffad efter förmiddagens åtta baljor.

minnessjukdom

en mera folklig benämning på kognitiv sjukdom där bland annat Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy body sjukdom, frontotemporal demens och demens vid Parkinsons sjukdom ingår. Minnessjukdom är inte korrekt vetenskapligt då vissa kognitiva sjukdomar är förknippade med väl bevarade minnesfunktioner. Huvuddelen av patienterna har dock minnesproblem. Valet av ordkombinationer på minne, till exempel minnessjukdom, minnesmottagning, minnesklinik, minnesutredning syftar till att komma bort från ordet demens, som anses stigmatiserande och gör att många felaktigt uppfattar minnessjukdomarna som tillstånd som har med ålderdomen att göra.

dåmfiri

adjektiv, nattståndet (öl), kraftlös (människa)

knäck i lurarna

Förståndshandikappad

morgonstånd

Att ha morgonstånd är att vakna med erigerad penis.

Nomofobi

Psykiskt tillstånd när människor är rädda för att bli avskilda från sin mobiltelefon. No mobile phobia.