Menu button

idiot

pucko

idiot, t.ex. "Vilket pucko jag är som glömde väskan!"

miffo

Betyder något i stil med knasboll, klantskalle eller idiot.

tönn

dum, idiotisk, omogen, korkad, rubbad, konstig, etc. t. ex "Är du rent tönn i huvudet?" (skånska) Tillägg av "KeMe": Jag vill minnas att det var på 1950-talet detta ord användes bland barn och ungdomar. Därefter tror jag inte att det användes.

fubbick

En halvidiotisk person

noob

Nybörjare inom datorspel. Kan även stavas "n00b" med 2 nollor. Användes även ofta som nedlåtande ord i allmänhet, synonymt med "idiot"

pulver

nedsättande om någon, jämf idiot. "Men ditt Pulver!" eller "Han/hon är ett riktigt pulver"

tåcken

(tåcken) en sådan, vilken ex tåcken idiot

iddi

Slang för idiot. Ex. X: Fan, min dator funkar inte... Y: Kabeln är inte i, iddi!

Bob

1. Ett svar på en fråga som man inte vet svaret på. 2. Det du kallar en person du inte kommer ihåg namnet på eller inte känner. 3. Ett överslagsord att användas i brist på konversation. 4. Ett mildare kraftord, istället för en svordom. 5. Ett suffix (eller prefix) som tillför en viss grad av konstighet eller överdrivenhet till substantivet det används med. Exempel: "John är en riktig idiot-Bob."

puckad

Dum i huvudet, knasig, korkad, dum, idiot.

soll

idiot

fubbick

idiot, rövhål

idde

helt enkelt ett kort uttryck för idiot. "Vilket 'idde' som gick på det där skämtet..."

flane

idiot

Fobbeck

tex. Jävla fobbeck ! (Jävla idiot)

Spärrmongo

Begreppet i sig har ingen direkt koppling till sjukdomen Downs syndrom (vilket annars brukar vara kopplat till begreppet mongo => Mongoloid = gammalt begrepp för Downs syndrom). Spärrmongo syftar snarast till en typ av idiot som har spärrar i sin intellektuella kapacitet.

Kioskaskraub

Idiot eller klantig person. Kan användas som uttryck för någon som misslyckats med något.

Semo

Idiot, person av ringa intelligens.

kötthuvud

Göteborgska för korkad person, idiot. Han är ett kötthuvud.

dingpanna

Korkad idiot, vettvilling. "Han är en riktig dingpanna".

Stret

Idiot

Snöre

Att vara ett snöre (idiot)

Flaadnacke

Halvidiot på willändska(skåne/blekinge gränsen)

Fjöledrang

Halvidiot på willändska(skåne/blekinge gränsen)

Aulahue

"Ålhuvud" Halvidiot på willändska(skåne/blekinge gränsen)

fjåne

idiot

ålahue

Även idiot. Möjligen ett skånskt uttryck.

Knast

Knast är synonymt med Idiot, ålahue, fubbick eller pucko. På 1970-talet fanns även det förstärkta och numera alldeles förbjudna CP-knast. Bägge orden användes av barn och ungdomar sa till och om varann i östra Skåne, företrädesvis i Kristianstadtrakten. Ex: Adu, jädra knast/CP-knast han ä!

patridiot

Kombination av patriot och idiot. En person som säger sig agera för sitt lands bästa men snarare gör tvärtom. Förekommer i en teckning av @olssonsklotter 2020-01-31.