Menu button

world of warcraft

WoW

Förkortning för spelet World of Warcraft. Uttalas på olika sätt beroende på talare: antingen på engelskt vis, eller med v- eller w-ljud, och med kort eller långt o.

mats

kortform av material (engelskans materials), används ofta i world of warcraft.

pulla

man drar till sig mobs i wow (world of warcraft)