Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Ambiamori

Ambiamori eller att vara ambiamorös (ambiamory/ambiamorous på engelska) är en relationsläggning som indikerar att en person tycker om och är bekväm med både monoamori (tvåsamhet) och polyamori (flersamhet).


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Ambiamori.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!