Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Diamorisk

Diamorisk (diamoric på engelska), anses allmänt vara ett paraplybegrepp som hänvisar till de attraktioner som upplevs av icke-binära individer som inte kan beskrivas som "samma kön" eller "annat kön", "homo" eller "hetero". Som ett identitetsord för icke-binära personer kan det användas för att beskriva deras sexuella eller romantiska läggningar, eller användas för att beskriva deras relationer. Diamorisk kan också beskriva relationer där en eller flera av partnerna är icke-binära, inklusive relationer där en av parterna är binär.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Diamorisk.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!