Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Sjukskötare, -sjukskötare, -skötare

Sjukskötare är ett könsneutralt alternativ till sjuksköterska. Akutsjukskötare, ambulanssjukskötare, anestesisjuksköterska, barnsjukskötare, distriktsjukskötare, intensivvårdssjukskötare, IVA-sjukskötare, kirurgsjukskötare, KOL-sjukskötare, onkologisjukskötare, operationssjukskötare, psykiatrisjukskötare, röntgensjukskötare, sjukskötare inom äldrevården, skolsjukskötare, specialistsjukskötare, tandskötare, underskötare och ögonsjukskötare m.m. är könsneutrala alternativ till de orden de motsvarar med "-sjuksköterska" respektive "-sköterska".


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Sjukskötare, -sjukskötare, -skötare.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!