Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Metalog

Att tycka, tänka, skapa tillsammans, i en eller genom en dialog. T.ex. En metadiskussion är en diskussion om en diskussion, eller om formerna för den. Fler exempel. En metatext skrivs ofta efter att något man skapat, exempelvis en novell, behandlats och i denna text beskrivs utvecklingen, såväl novellens som ens egen.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Metalog.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!