Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Konfliktativ

Bygger på ordet konfrontativ - men har kopplats ihop med konfliktiv såsom Skolstarten var konfliktiv på grund av Coronaviruset. Eller inom medicin - I ett område där celler dött (cellnekros) under konfliktaktiv fas börjar nu en återuppbyggnad och utfyllnad ske med nya celler. Numera i dagligt tal för den som uppsöker en konflikt. Han/hon är konfliktativ dvs utan k. som i aktiv.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Konfliktativ.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!