Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Facilitator

Facilitator: - är en professionell/utbildad (facilitator) person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitator koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål. Facilitator fungerar bäst genom att vara neutral gentemot innehållet och utan formell makt. Ofta i -inom workshop ledning


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Facilitator.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!