Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Sociodialektalt

En persons socio ibland även använt i socioekonomiska bakgrund, vilket då höres på vederbörandes tal och sätt att tala samt ordval, ordförråd och meningsbyggnadslängd.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Sociodialektalt.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!