Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Stragil

Att vara både strategisk och agil. Agilitet har visat sig gynnas av strategi, eftersom strategin ger en trygg bas för att hantera nuet genom improvisation och innovation. En strategisk inriktning gynnas samtidigt av att nuet hanteras agilt, eftersom det skänker uthållighet.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Stragil.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!