Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


minnessjukdom

en mera folklig benämning på kognitiv sjukdom där bland annat Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy body sjukdom, frontotemporal demens och demens vid Parkinsons sjukdom ingår. Minnessjukdom är inte korrekt vetenskapligt då vissa kognitiva sjukdomar är förknippade med väl bevarade minnesfunktioner. Huvuddelen av patienterna har dock minnesproblem. Valet av ordkombinationer på minne, till exempel minnessjukdom, minnesmottagning, minnesklinik, minnesutredning syftar till att komma bort från ordet demens, som anses stigmatiserande och gör att många felaktigt uppfattar minnessjukdomarna som tillstånd som har med ålderdomen att göra.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av minnessjukdom.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!