Menu button

Rapportera olämplig definition

Detta formulär är framförallt för att rapportera stavfel, sabotage, spam, personangrepp samt kränkande ord eller definitioner av ord.


Hotta ål i Blekinge

Min morfar hottade ål från ett eller flera upphuggna hål i isen. Hottestången som var 14 alnar lång var försedd med ljuster i ena ändan. Ljustret eller ålajärnet som det också kallades var försett med 5 till 6 st i en rad placerade trubbiga pilspetsformade tenar. Avståndet mellan tenarna var 30-40 mm , ljustrets bredd var då ca 150-200 mm. Tenarnas uppgift var att vid en stöt mot sjöbottnen centrera den ål som befann sig inom ljustrets bredd mot de mellan tenarna placerade vassa hullingförsedda tinnarna. Ålen klämdes in av tenarna och genomborrades i stöten mot sjöbottnen av de vassa tinnarna som hade ganska kraftiga hullingar och höll kvar den hottade ålen när hottestången drogs upp. Att hotta ål är numera förbjudet.


Om det är så att du inte håller med om definitionen ovan så får du gärna lägga till en ny definition av Hotta ål i Blekinge.

 

Vad är fel?

Alla uppgifter är frivilliga att fylla i.


(Tips: du får gärna lägga in din egen definition! )

Vi lämnar inte ut epostadressen till någon!